SQL GRANT Nedir?

GRANT, veritabanı sistemlerinde bir kullanıcının veritabanına erişim haklarını veya veritabanı işlemlerini yapma yetkilerini belirlemek için kullanılan SQL komutudur. Örneğin, bir kullanıcının veritabanındaki bir tablo üzerinde SELECT, INSERT, UPDATE veya DELETE işlemlerini yapabilmesi için bu işlemler için yetki verilebilir.

GRANT komutu, aşağıdaki şekilde kullanılır:

GRANT <yetki_listesi> ON <nesne_listesi> TO <kullanıcı_listesi>

Bu komutun anlamı şu şekildedir:

  • yetki_listesi: Verilecek yetkileri belirtir. Örneğin, SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE gibi.
  • nesne_listesi: Yetkilerin verileceği nesneleri belirtir. Örneğin, bir tablo veya görünüm gibi.
  • kullanıcı_listesi: Yetkilerin verileceği kullanıcıları belirtir.

Örnek olarak, aşağıdaki komut bir kullanıcıya “employees” tablosunda SELECT işlemini yapabilme yetkisini verir:

GRANT SELECT ON employees TO user1;

Bu komutu yürüttükten sonra, “user1” kullanıcısı “employees” tablosunda SELECT işlemini yapabilecektir.

Yorum yapın