SQL REVOKE Nedir?

REVOKE, veritabanı sistemlerinde bir kullanıcının veritabanına erişim haklarını veya veritabanı işlemlerini yapma yetkilerini geri almak için kullanılan SQL komutudur. Örneğin, bir kullanıcının veritabanındaki bir tablo üzerinde SELECT, INSERT, UPDATE veya DELETE işlemlerini yapabilme yetkisi geri alınabilir.

REVOKE komutu, aşağıdaki şekilde kullanılır:

REVOKE <yetki_listesi> ON <nesne_listesi> FROM <kullanıcı_listesi>

Bu komutun anlamı şu şekildedir:

  • yetki_listesi: Geri alınacak yetkileri belirtir. Örneğin, SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE gibi.
  • nesne_listesi: Yetkilerin geri alınacağı nesneleri belirtir. Örneğin, bir tablo veya görünüm gibi.
  • kullanıcı_listesi: Yetkilerin geri alınacağı kullanıcıları belirtir.

Örnek olarak, aşağıdaki komut bir kullanıcının “employees” tablosunda SELECT işlemini yapabilme yetkisini geri alır:

REVOKE SELECT ON employees FROM user1;

Bu komutu yürüttükten sonra, “user1” kullanıcısı “employees” tablosunda SELECT işlemini yapamaz hale gelecektir.

Yorum yapın